ویالون زدن

ویالون زدن  : ویولن

ویالون زدن را چگونه با اصول فنی بیاموزیم  ؟

ویالون زدن و ویالون و یا همان ویولن یکی از ساز های رشته ای و سیمی موسیقی است.این ساز تشکیل شده از چهار عدد سیم که برای نواختن مورد استفاده قرار می گیرد.رشته سیمها با نام های استاندارد نامیده می شوند .پایین ترین سیم که کمترین توجه به آن میشود و کاربرد کمتری دارد به نام G  نامگذاری می شود،و درست زیر سیم C  قرار دارد که سیم بعدی ما می باشد و بعد از آن به ترتیب صعودی الباقی سیم ها  E – D – A   قرار می گیرند.

ویالون زدن شاید برای بعضی ها خیلی سخت باشد ، اما با فراگیری اصول صحیح ، ممارست شما میتوانید به راحتی ویالون زدن را بیاموزید.

ساختار اصلی ویالون چیست ؟

ویالون تشکیل شده است از یک جعبه چوبی تو خالی که با دقت فراوان باید ساخته شود . قسمت گردن آن که از قسمت بالا به سمت خارج کشیده میشود و . یک پست داخلی که قسمت جلو و و پشت ان را به هم متصل میکند قسمت شکم ویالون با یک نوار که باس نامیده میشوداز قسمت داخل تقویت می شود.

چهار تا رشته سیم های ویالون از یک طرف به پایه آن متصل می گردد،
این اتصال توسط یک پل چوبی می باشد که سیمها به ان می پیچند.
بعد از ان به سمت بالادر قسمت بالای انگشتان دست قرار می گیرد .پل دوم بسیار کوچکی است که کمی بالاتر از انگشتان دست نصب شده است.

در قسمت انتها یی ان رشته سیمها از یک قسمت مهره مانند عبور کرده در یک پل چوبی پیچیده
و سپس به سمت بالا فقط بالای انگشت می نشینند.سپس آنها به قسمت پگ بوک وارد می شوند،
جایی که آنها در اطراف زبانه های
تنظیم کننده خود قرار دارند، که از طریق سوراخ های محکم در سوراخ های پیچیده نصب شده اند.

پل ویولون برای چند مورد استفاده می شود

  • نگهراری سیم ها به صورت یک پیکر یکتا و متمرکز  
  • باعث می شود تا هر کدام از سیمها به صورت جداگانه توسط کمان لمس گردند
  • ارسال ارتعاش صدا به سمت میانب با شکم ویولن تا از طریق پست صوتی به عقب ارسال گردد

یشنهاد میکنم این مطلب را هم بخوانید

ویالون کلاسیک  

Call Now Button